6 november 2019

CE onder EN 16034

 

CE onder EN 16034 voor industriële- en bedrijfsbranddeuren en de impact hiervan.

 

Op 1 november 2019 is de EN 16034 verplicht geworden, vanaf heden dienen de deuren die onder deze norm vallen te worden voorzien van een CE-kenmerk voor de brand en rookwerende eigenschappen.

 

In de afgelopen 3 jaar van de coëxistentieperiode is er hard gewerkt om e.e.a. duidelijk te krijgen, eerst over hoe te certificeren en vervolgens waarop. Veel onderliggende normen waren en zelfs, zijn nog niet volledig waardoor de ontwikkeling van producten gedurende deze periode is gestagneerd. Tot heden is de Europese Commissie nog in overleg met de diverse werkgroepen om duidelijkheid te verschaffen omtrent toepassing van de EN 16034.

 

Momenteel is het wel mogelijk om een deur op basis van de EN 16034 te certificeren, echter kan dit voornamelijk met nieuwe testen en testrapporten volgens EN 1634-1 worden gerealiseerd.

De 1e versie van de testnorm 1634-1 is uitgegeven in 2001. Sindsdien zijn er veel testen met positief resultaat uitgevoerd, maar deze blijken regelmatig niet volledig bruikbaar te zijn voor certificering onder EN 16034, zelfs testen uitgevoerd in 2017 voldoen in veel gevallen niet voor certificering.

Dit heeft tot gevolg dat er veel producten met de juiste brand en of rookwerende eigenschappen momenteel formeel niet onder CE (EN 16034) mogen worden geleverd, zonder dat de kwaliteit hiervan is veranderd.

 

De onderschrijvende marktpartijen streven naar een correcte CE-markering echter, de langdurige  onduidelijkheid en daarmee resterende tijdsspanne is te kort gebleken om het tijdig voor de gehele product range voor elkaar te krijgen. Uiteraard streven de marktpartijen er allen naar om dit in de komende tijd zo snel mogelijk weg te werken.

 

 

 

 

 

Namens de marktpartijen:

 

GNS-Brinkman, BDC Enschede, Hoefnagels Branddeuren en Metacon.