9 februari 2015

Luchthaven

In een grote luchthaven in Nederland zijn onlangs door een dealer van ons, op 5 verschillende locaties binnen de luchthaven, 8 brandwerende roldeuren, type RGS EW ECO gemonteerd. Deze brandwerende roldeuren hebben een brandweerstand van EW 60 minuten. Daarnaast zijn er bij de deuren akoestische en optische signaleringen aangebracht en zijn ze voorzien van onderregelbeveiligingen. Op iedere brandscheiding zit een besturingskast met een PLC, een noodstroomvoorziening en diverse contacten voor doormelding naar de regiekamer. De RGS EW ECO: Because safety is everything!

 

Meer weten over deze brandwerende roldeur? Ga naar http://www.metacon.nl/nl/producten/branddeuren/metacon-rgs-ew-eco