28 april 2014

Vloeistofkering op brandwerende deur draagt bij aan een beter milieu

De vloeistofkering op brandwerende deuren zorgt ervoor dat eventuele milieuverontreinigende stoffen niet meteen het milieu instromen. De stoffen blijven aan één zijde gecompartimenteerd tot deze worden afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.

 

In een logistiek centrum in Echt-Susteren zijn door Metacon en één van haar relaties brandwerende deuren met explosieveilige aandrijvingen en besturing geplaatst.Deze brandwerende deur heeft alle vereiste testen glansrijk doorstaan, waardoor centra als in Echt-Susteren verzekerd zijn van optimale veiligheid tegen een lagere belasting voor het  milieu.